Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Tomas Januska và những bức ảnh bay

Tomas Januska và những bức ảnh bay – Sinh ra tại Lithuania kretinga, nhiếp ảnh gia Tomas Januska sống và học ở London đến nay. Instagram của ông chứa hàng loạt các hình ảnh các người mẫu đang nhảy. Kết quả thật đáng ngạc nhiên khi ông cố gắng thực hiện các bức ảnh trong khi ngườimẫu nhảy và tạo dáng trên không. Thông qua quá trình này, ông hy vọng sẽ thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn.

Tomas Januska và những bức ảnh bay

Tomas Januska và những bức ảnh bay
Tomas Januska và những bức ảnh bay
Tomas Januska và những bức ảnh bay
Tomas Januska và những bức ảnh bay
Tomas Januska và những bức ảnh bay
Tomas Januska và những bức ảnh bay
Tomas Januska và những bức ảnh bay
Tomas Januska và những bức ảnh bay
Tomas Januska và những bức ảnh bay
Tomas Januska và những bức ảnh bay
Tomas Januska và những bức ảnh bay