Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Tìm hiểu về file PSD

Tìm hiểu về file PSD – Tệp .PSD là một tệp hình ảnh dưới dạng các lớp (Layer) được sử dụng trong Adobe Photoshop. PSD, viết tắt của Photoshop Document, là định dạng mặc định mà Photoshop sử dụng để lưu dữ liệu. PSD là một tập tin độc quyền cho phép người dùng làm việc với các lớp riêng biệt của hình ảnh ngay cả sau khi tệp đã được lưu.

Tìm hiểu về file PSD

Khi một bức ảnh hoàn chỉnh, Photoshop cho phép người sử dụng làm phẳng các lớp và chuyển đổi hình ảnh phẳng thành một định dạng .JPG, .GIF, .TIFF hoặc các định dạng khác để có thể chia sẻ. Tuy nhiên, một khi hình ảnh PSD đã được làm phẳng bằng cách chuyển đổi nó không thể chuyển đổi được trở lại PSD và người dùng không còn có thể làm việc với các lớp của hình ảnh. Do đó, điều quan trọng là nên luôn lưu tệp .PSD và không ghi đè nó trong quá trình chuyển đổi.

Tìm hiểu về file PSD

Tìm hiểu thêm về các tệp .PSD:

Các chương trình xử lý PSD:

  • Adobe Photoshop (Khuyến nghị)

Ngoài ra còn có có các chương trình khác như:

  • GIMP
  • XnView
  • Paint.Net
  • IrfanView
  • Google Drive
  • Go2Convert