Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Thẻ Marquee trong HTML

Thẻ Marquee trong HTML – Chắc bạn không xa lạ với hiệu ứng dòng chữ chạy. Dòng chữ chạy xuất hiện rất nhiều trong đời sống, ví dụ như trong chương trình thời sự, trên các biển quảng cáo, … Dòng chữ chạy trên web cũng như vậy. Một dòng chữ chạy trong HTML là một phần cuốn văn bản được hiển thị dọc theo chiều ngang hay dọc theo chiều dọc trang của bạn phụ thuộc vào các thiết lập. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng thẻ <marquees>.

Thẻ Marquee trong HTML

Thẻ Marquee trong HTML

Ghi chú: Thẻ <marquee> này có thể không được hỗ trợ bởi khá nhiều trình duyệt vì thế chúng tôi đề nghị bạn không nên tin tưởng vào thẻ này. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng JavaScript và CSS để tạo ra các hiệu ứng như trên.

Cú pháp của thẻ marquee trong HTML

Cú pháp đơn giản để sử dụng thẻ <marquee> như sau:

<marquee tên-thuộc-tính="giá-trị-thuộc-tính".... các-thuộc-tính-khác>

một hoặc nhiều dòng text hoặc hình ảnh

</marquee>

Các thuộc tính của thẻ <marquee> trong HTML

Bảng dưới đây liệt kê các thuộc tính quan trọng có thể được sử dụng với thẻ <marquee>.

Thuộc tínhMiêu tả
widthXác định độ rộng của dòng chạy. Giá trị có thể là 10 hoặc 20% …
heightXác định chiều cao của dòng chạy. Giá trị có thể là 10 hoặc 20% …
directionXác định chiều hướng mà marquee sẽ được cuốn. Giá trị có thể là up, down, left, hoặc right.
behaviorXác định kiểu cuộn của dòng chạy. Giá trị có thể là scroll, slidealternate.
scrolldelayXác định khoảng thời gian dừng lại khi xong một lần cuốn. Giá trị có thể là 10….
scrollamountXác định tốc độ của dòng chạy. Giá trị có thể là 10….
loopXác định khoảng thời gian của vòng lặp. Giá trị mặc định là INFINITE, nghĩa là các marquee lặp đi lặp lại vô hạn.
bgcolorXác định màu nền, sử dụng tên màu hoặc giá trị thập lục phân của màu.
hspaceXác định khoảng cách chiều ngang của dòng chạy. Giá trị có thể là 10 hoặc 20% …
vspaceXác định khoảng cách dọc của dòng chạy. Giá trị có thể là 10 hoặc 20% …

Dưới đây là một số ví dụ tập trung vào cách sử dụng thẻ marquee trong HTML.

Ví dụ – 1

See the Pen izdesigner/pen/ryObbd/’>Ví dụ 1 – marquee by iZdesigner (@izdesigner) on CodePen.14243

Ví dụ – 2

See the Pen Ví dụ 2 – marquee by iZdesigner (@izdesigner) on CodePen.14243

Ví dụ – 3

See the Pen Ví dụ 3 – marquee by iZdesigner (@izdesigner) on CodePen.14243

Ví dụ – 4

See the Pen JWYVem by iZdesigner (@izdesigner) on CodePen.14243