Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam
Theo Tag

Thiết kế trang bìa

Thiết kế trang bìa dành cho Photoshop Amr El Shamy

Thiết kế trang bìa dành cho Photoshop Amr El Shamy - Một thực tế nổi tiếng rằng người Ai Cập rất tài năng, điều đấy vẫn luôn thổi bùng vào trong tâm trí của chúng tôi! Đứng sau trang bìa mới nhất của Adobe là nghệ sĩ tài năng người Ai Cập…