Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam
Theo Tag

Thiết kế Email Marketing

Thiết kế Email Marketing đơn giản với MJML Framework

Thiết kế Email Marketing đơn giản với MJML Framework - Thiết kế Email tốn khá nhiều thời gian. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều lời khuyên thiết kế nhưng mã hóa bản tin của bạn vào một mẫu là phần khó khăn nhất. Thiết kế Email Marketing đơn…