Theo Tag

logo thương hiệu

Top 7 logo thương hiệu nổi tiếng và câu chuyện về chúng

Top 7 logo thương hiệu nổi tiếng và câu chuyện về chúng 1. Apple Đã có nhiều huyền thoại  được thêu dệt về ý nghĩa đằng sau vết cắn trên quả táo của thương hiệu máy tính và điện thoại hàng đầu thế giới trong  gần ba chục năm qua, từ một gợi…