Theo Tag

không gian âm

10 mẫu logo không gian âm

10 mẫu logo không gian âm - Bộ não con người là một cỗ máy sáng tạo tuyệt vời. Và nhiệm vụ của các nhà thiết kế là ứng dụng sự sáng tạo đó vào các tác phẩm nghệ thuật. Thiết kế logo cũng là một lĩnh vực nghệ thuật còn không gian âm là một…

27 Tác phẩm đồ họa không gian âm tuyệt đẹp cho bạn tham khảo

27 Tác phẩm đồ họa không gian âm tuyệt đẹp cho bạn tham khảo - Không gian âm đóng vai trò quan trọng trong các sản phẩm thiết kế đồ họa, tạo sự cân bằng trong thiết kế. Khi ứng dụng tốt không gian âm, sản phẩm thiết kế của bạn sẽ có hiệu…