Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam
Theo Tag

Emoji đồ ăn chân thực

Emoji đồ ăn chân thực của Matthieu Lavanchy

Emoji đồ ăn chân thực của Matthieu Lavanchy - The Gourmand là tờ báo về thức ăn và văn hoá xuất bản mỗi hai quý gồm 120 trang chứa “nội dung được uỷ quyền đặc biệt - không thể tìm ở nơi nào khác, cả về quan điểm lẫn hình thức thể hiện”. Nhà…