Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam
Theo Tag

đơn giản hóa trong thiết kế

Khái niệm đơn giản hóa trong thiết kế

Khái niệm đơn giản hóa trong thiết kế - Chủ nghĩa đơn giản hóa là một cách tiếp cận thiết kế sử dụng các yếu tố hiện có, tối đa hóa sự đơn giản và tận dụng không gian. Kỹ thuật này được tìm thấy trong các môi trường sáng tạo từ nghệ thuật…