Theo Tag

bố cục nhiếp ảnh

Học bố cục nhiếp ảnh chuyên nghiệp từ Geometric Shots

Học bố cục nhiếp ảnh chuyên nghiệp từ Geometric Shots - Với trang Web Geometric Shots chúng ta có thể nhìn thấy rõ được những bố cục hình ảnh từ các bộ phim nổi tiếng. Về cơ bản thì đây chỉ là ảnh chụp từ các cảnh quay, nhưng đuọc vẽ thêm…