Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam
Theo Tag

Báo cáo tổng quan

Báo cáo tổng quan lập trình viên năm 2017

Báo cáo tổng quan lập trình viên năm 2017 - Vào tháng 12 vừa qua, chuyên trang tuyển dụng lập trình viên TopDev đã công bố . Khảo sát được TopDev thực hiện độc lập trên hơn 5000 ứng viên, và 300 nhà tuyển dụng đang hoạt động và giữ các vị…