Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh

Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh – Hẳn chúng ta từng quen với ống nghiệm trong những giờ thực hành Hóa hồi học phổ thông. Và quả thật khi nghĩ đến những cái ống nghiệm, chúng ta sẽ mường tượng một căn phòng nghiên cứu, các nhà hóa-sinh, virus, zombie, và nhiều thứ khác nữa… Còn với Rosa de Jong, cô nghĩ những cái ống nghiệm này có thể là một không gian chứa đựng nghệ thuật. Đó cũng là tiền đề cho Project Micro Matter ra đời.

Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh

Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh

Với tác phẩm này, Rosa De Jong đã dành giải cao nhất trong cuộc thi A’Design Award 2015-2016 hạng mục Arts, Crafts and Ready-Made Design Category.
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh
Sáng tạo kiến trúc trong ống nghiệm thủy tinh