Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Những thiết kế poster độc đáo của Agecy Ruf Lanz

Những thiết kế poster độc đáo của Agecy Ruf Lanz Ex Libris là thương hiệu sách online lớn nhất Thuỵ sĩ với hơn 6 triệu đầu sách. Ex Libris được biết tới bởi việc cung cấp sách với giá thấp.

Những thiết kế poster độc đáo của Agecy Ruf Lanz

Chiến dịch được Ruf Lanz đưa ra cho Ex Libris có tiêu đề:

Get more for your money on exlibris.ch

Những thiết kế poster độc đáo của Agecy Ruf Lanz
The Big Prince

Những thiết kế poster độc đáo của Agecy Ruf Lanz

The Devil Wears Prada

Những thiết kế poster độc đáo của Agecy Ruf Lanz

Breakfast, Lunch And Dinner At Tiffany’s

Những thiết kế poster độc đáo của Agecy Ruf Lanz

The Lord Of The Rings And Earrings

Những thiết kế poster độc đáo của Agecy Ruf Lanz

Romeo & Juliet & Bridget & Harriet