Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Những tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian Maier

Những tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian Maier – Vivian là một người sống rất kín đáo và bí ẩn. Chỉ đến khi bà mất và những tấm phim của bà được kế thừa bởi John Maloof, được upload lên mạng xã hội ảnh Flickr,… người ta mới biết đến bà. iZdesigner xin giới thiệu đến bạn nhưng bức ảnh chân dung do chinh Vivian Maier tự chụp chính mình.

Những tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian Maier

Những tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian MaierNhững tác phẩm tự chụp tuyệt đẹp từ Vivian Maier