Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Những tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-Lambert

Những tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-Lambert –  Fanny Latour-Lambert là một nhiếp ảnh gia thời trang sống tại Paris. Bạn có thể đã thấy vài tác phẩm của cô ấy trên tạp chí như Elle, Numero Hommes, Wonderland, i-D trực tuyến…

Tôi không thể nào ngừng xem Tumblr của cô khi Fanny chia sẻ những hình ảnh bên ngoài portfolio ấn tượng của cô ấy: doyouspeakfrench.tumblr.com

Những tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-Lambert

Những tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-Lambert Những tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-Lambert
Những tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-Lambert

Những tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-LambertNhững tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-LambertNhững tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-LambertNhững tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-LambertNhững tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-LambertNhững tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-LambertNhững tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-LambertNhững tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-LambertNhững tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-LambertNhững tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-LambertNhững tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo của Fanny Latour-Lambert