Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas Leonte

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas Leonte Lukas Leonte là một nhiếp ảnh gia trẻ với phong cách kết hợp trí tượng tưởng của mình với những tấm hình mang phong cách thiên nhiên.

Những tác phẩm của anh không những thể hiện một tài năng sáng tạo, mà các tác phẩm còn gây cuốn hút bởi bối cảnh, không gian của mỗi tấm hình.

Phương pháp sáng tạo của Lukas khá đơn giản với một chiếc máy ản DSLR, đôi khi anh chụp tất cả những gì nảy ra trong đầu, đôi khi anh phác thảo nó rõ ràng rồi đi tìm bối cảnh để thực hiện nhằm giúp tác phẩm thể hiện kể được những câu chuyện và gây cảm xúc với người xem.

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas LeonteNhững tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas Leonte

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas Leonte Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas Leonte
Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của Lukas Leonte