Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta – Sau những lời hứa hào nhoáng của tình yêu dần biến mất, những điều nhỏ nhưng thực sự lãng mạn ở lại. Và đó là những gì họa sĩ vẽ tranh Hàn Quốc, Hyocheon Jeong, đã nắm bắt trong loạt tranh minh hoạ của cô.

Cô đã vẽ những khoảnh khắc giản dị hàng ngày của các cặp vợ chồng đang ở bên nhau, làm cho nó dể thương hớn với hình ảnh chú mèo thường xuyên bên cạnh họ. “Những nguồn cảm hứng của tôi luôn là câu chuyện về con người. Hầu hết họ đều là những câu chuyện của tôi và bạn trai của tôi. Tôi cũng lấy ý tưởng từ cuộc trò chuyện với bạn bè của mình “, cô nói với Bored Panda.

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

#1 Simply Relaxing Together After Watching A Good Show

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#2 Sleeping In Your Arms

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#3 Appreciating Lovely Home Made Dinners

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#4 Loving Those Small Kisses

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#5 Feeling Safe In Your Embrace

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#6 Dancing Through The Night

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#7 Savouring The Careful Touches

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#8 Strolling Around The Park And Ignoring The Bad Weather

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#9 Watching The City Lights

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#10 Enjoying All Those Gentle Touches

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#11 Experiencing Unexpected Moments Of Passion

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#12 Walking In The Rain And Kissing

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#13 Staying For A Moment Longer After A Great Movie

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#14 Having Breakfast Together

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#15 Celebrating All The Holidays Together

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#16 Seeing The Romance In Daily Tasks

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#17 Having A Warm Bubble Bath

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#18 Kissing In The Rain

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#19 Living Our Winter Wonderland

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#20 Making Your Hands Warm

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

#21 Kissing In The City Of Love

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#22 Stargazing

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#23 Loving The Vacations Together

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#24 Capturing The Simple Moments

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#25 Sharing A Dessert

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#26 Kissing Under The Stars

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#27 Appreciating Our Date Nights

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#28 Working On Our Home Together

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#29 Feeling The Love

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#30 Gazing Into Each Others Eyes Under Sakuras

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

#31 Spending Time Together In The Streets

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source:  Hyocheon Jeong

#32 Sitting Together In The Rain

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source: Hyocheon Jeong

#33 Enjoying Beautiful Evenings

Những bức tranh tình yêu ngọt ngào của đôi ta

Image source: Hyocheon Jeong