Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Nghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris Labrooy

Nghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris Labrooy – Chris Labrooy nổi tiếng với những bức tranh kỹ thuật số và nghệ thuật trừu tượng đặc biệt về xe hơi. Anh lấy ý tưởng từ một phiên bản mới của trang bìa album nổi tiếng Everybody Loves the Sunshine của Roy Ayers. Sau đó sáng tạo và gây ảo giác cho người xem. Anh đã chọn và tạo ra một phiên bản hoạt hình trong tác phẩm của anh, dường như xe cộ cũng đang nhảy múa.

Nghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris Labrooy

Nghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris LabrooyNghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris LabrooyNghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris LabrooyNghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris LabrooyNghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris LabrooyNghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris LabrooyNghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris LabrooyNghệ thuật trừu tượng về xe hơi của Chris Labrooy