Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái

Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái – Dự án vui nhộn của studio nghệ thuật GRAZA nằm ở Lima, Peru có một cái nhìn siêu thực. Đây là một trong những nỗ lực mà mỗi studio thiết kế để giải quyết việc tạo ra các ý tưởng nằm ngoài giới hạn những gì bạn có thể làm.

Các chữ cái tưởng tượng cùng với các sáng tác nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc. Mỗi chữ cái được tạo ra trong một vũ trụ khác nhau. Nội dung đầy cảm hứng để khám phá cho người xem.

GRAZA, được thành lập bởi Mirko Cuculiza vào năm 2013, tập trung vào quản lý nghệ thuật, minh hoạ 3D và phong cách nhân vật.

Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái

Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cáiNghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cáiNghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cáiNghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái
Nghệ thuật siêu thực và đầy màu sắc với chữ cái