Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Minh hoạ của Jin Xingye

Minh hoạ của Jin Xingye – Jin Chantez Yee (Jin Xingye) tạo nên những hình ảnh siêu thực, các nàng tiên, giấc mơ con trẻ, bằng những yếu tố kết hợp giữa con người và thiên nhiên. Những minh hoạ khiến chúng ta có cảm giác nhẹ nhàng và êm đềm.

Minh hoạ của Jin Xingye

Minh hoạ của Jin XingyeMinh hoạ của Jin XingyeMinh hoạ của Jin XingyeMinh hoạ của Jin XingyeMinh hoạ của Jin XingyeMinh hoạ của Jin XingyeMinh hoạ của Jin XingyeMinh hoạ của Jin XingyeMinh hoạ của Jin XingyeMinh hoạ của Jin XingyeMinh hoạ của Jin Xingye