Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Khái niệm về AEP và cách sử dụng

Khái niệm về AEP và cách sử dụng

Tập tin AEP là gì?

Khái niệm về AEP và cách sử dụng – Một tệp AEP là một dự án chỉnh sửa video được tạo bằng Adobe After Effects. Nó chứa một thành phần video bao gồm âm thanh, hình ảnh, và video clip, một dòng thời gian (timeline), và các hiệu ứng khác nhau có thể được áp dụng cho các bộ phim, MV ca nhạc,… Các tệp AEP được sử dụng để tạo các sản phẩm video chuyên nghiệp.

Khái niệm về AEP và cách sử dụng Khái niệm về AEP và cách sử dụng
Khái niệm về AEP và cách sử dụng

Tập tin AEP sẽ được mở trong Adobe After Effects CC

Tệp AEP là một trong hai loại tệp được sử dụng để lưu các dự án chỉnh sửa video trong After Effects. Định dạng chính là tệp tin AEP, được lưu ở định dạng nhị phân. Các dự án định dạng khác có thể được lưu lại là tệp .AppX, tệp tin dự án XML dựa trên văn bản.

After Effcet có thể được lưu dưới dạng mẫu (template). Một loại tệp được sử dụng để lưu trữ mẫu là dự án nhị phân .AET và dự án XML .AETX.