Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Infographic – Những điều cơ bản trong thiết kế cần biết

Infographic – Những điều cơ bản trong thiết kế cần biết – Chúng ta hãy trở lại với những điều cơ bản và nói về thiết kế. Những thành phần và khái niệm quan trọng nào bạn cần phải hiểu trước khi giải quyết một thiết kế chức năng?

Infographic – Những điều cơ bản trong thiết kế cần biết

Infographic – Những điều cơ bản trong thiết kế cần biết

Một trong những bài phổ biến nhất, chúng tôi trả lời câu hỏi này bằng cách đưa ra 10 yếu tố cơ bản của thiết kế. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nó bằng một infographic đẹp tóm tắt tất cả mười yếu tố. Hãy cùng khám phá nào.

Infographic – Những điều cơ bản trong thiết kế cần biết