Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Infographic – Lịch sử 5000 năm của máy ảnh

Infographic – Lịch sử 5000 năm của máy ảnh – Máy ảnh đang dần tiến tới ngưỡng lượng tử, khi mà việc sắp xếp điểm ảnh trên các cảm biến đang dần tới giới hạn vật lý. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để tiến hóa tới mức thu nhỏ trong cúc áo hay các smartphone ngày nay, máy ảnh đã trải qua một lịch sử thăng trầm hơn 500 năm tiến hóa như thế nào?

Infographic - Lịch sử 5000 năm của máy ảnh Infographic – Lịch sử 5000 năm của máy ảnh
Infographic – Lịch sử 5000 năm của máy ảnh

Infographic – Lịch sử 5000 năm của máy ảnh

Dưới đây là Infographic về lịch sử tiến hóa của máy ảnh được Việt hóa từ trang EasyCanvasPrints thông qua các tài liệu từ Wikipedia, About.com, Photodoto và eHow:

Infographic - Lịch sử 5000 năm của máy ảnh Infographic – Lịch sử 5000 năm của máy ảnh
Infographic – Lịch sử 5000 năm của máy ảnh