Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator Hôm nay, bạn sẽ học cách tạo văn bản số trong Adobe Illustrator để tạo ra một số chữ cái thanh lịch với các yếu tố hoa văn cho thành phần trang trí nhẹ nhàng. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Width Tool, Pen Tool, và Arc and Line Segment Tool.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

1. Làm thế nào để tạo chữ viết tay trên illustrator

Bước 1

Sau khi mở Adobe Illustrator, tạo một tài liệu mới với 850 x 850 px Chiều rộngChiều cao . Hình minh họa của chúng tôi sẽ được đặt trên một nền màu xám đậm. Vậy hãy tạo một hình chữ nhật màu xám đen với Rectangle Tool (M).

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 2

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu viết.

Để chúng ta có thể viết rõ ràng, chúng ta dùng công cụ Rulers. Đi tới View> Rulers> Show Rulers (Control-R) . Lấy cây thước trên và kéo nó xuống vị trí bạn muốn viết. Lặp lại hành động này để làm cho một thước đo xuất hiện, do đó bạn có hai dòng giữa đó bạn có thể đặt các chữ cái của bạn.

Bây giờ bạn đã chuẩn bị nơi bạn muốn viết, hãy bắt đầu viết bằng Pencil Tool (N). Nếu bạn mắc lỗi, bạn luôn có thể xóa nó bằng cách sử dụng công cụ Eraser Tool (Shift-E) . Nó dễ dàng hơn nếu bạn có thể nhìn thấy toàn bộ bảng điều khiển ( Control-0 ), bởi vì các chữ cái bạn viết càng nhỏ, càng ít tay bạn sẽ càng khó làm.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 3

Giảm Opacity xuống Transparency trong bảng layer, đóng nó, và tạo một layer mới.

Trên layer mới, lấy Pen Tool (P) và phác thảo từ “Hello”. Tôi khuyên bạn nên sử dụng Pen Tool bởi vì bạn sẽ không có nhiều điểm neo làm cho tệp của bạn nặng hơn, như bạn làm với công cụ Brush Tool (B) . Viết mỗi chữ cái một cách riêng biệt, bởi vì bạn sẽ dễ dàng thao tác các chữ cái sau. Bắt đầu bằng cách viết các chữ cái đơn giản và sau đó thêm một số trang trí nhăn sau đó.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bây giờ bạn có thể thêm một số lọn tóc bằng cách thao tác các chốt của các điểm neo. Nếu bạn muốn kết nối hai chữ cái, hãy chọn các điểm neo mà bạn muốn kết nối bằng cách sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) , bấm chuột phải vào con chuột, và chọn Join .

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 4

Bây giờ là lúc cho từ kế tiếp, “Spring”.

Đóng lớp trên, nơi bạn đã viết bằng Pen Tool (P) , và mở khóa dưới cùng, nơi bạn sẽ viết văn bản mới. Đảm bảo rằng bạn đang ở trong lớp dưới cùng và tạo ra một vài người cai trị bên dưới hai vị vua đầu tiên mà bạn đã thực hiện, nơi bạn muốn đặt từ thứ hai.

Đơn giản chỉ cần lấy cây thước trên và kéo nó xuống. Làm hành động này hai lần để có được một cặp kẻ cai trị như là ranh giới cho thư của bạn. Sử dụng Pen Tool (N) không có màu điền, hãy viết từ “Spring”.

Để có thể nhìn rõ hơn, bạn có thể tăng Opacity của lớp dưới cùng.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 5

Tương tự như những gì chúng tôi đã làm trước đây với từ “Hello”, hãy khóa lớp này, giảm Opacity và đi đến lớp trên. Tiếp theo, chọn màu kem nhạt hoặc màu vàng đột qu,, và bằng cách sử dụng công cụ Pen Tool (P) , phác thảo từ “Spring”. Khi bạn hoàn thành, thêm một số lọn tóc vào các chữ cái bằng cách thao tác các chốt của các điểm neo. ​

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Đây là kết quả của tôi. Hãy tự do làm điều tương tự như vậy.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 6

Xem bảng điều khiển Layer, lấy lớp nơi chúng tôi soạn thảo các chữ cái (lớp chữ cái không trang trí), và kéo nó vào biểu tượng thùng rác (Delete Selection). Nhấn Control-R để ẩn các Rulers . Chọn các dòng trên bảng ảnh (bạn đã đặt các chữ cái giữa chúng) và nhấn Delete trên bàn phím.

Đây là những gì chữ cái của chúng ta bây giờ trông giống như:

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

2. Làm thế nào để tạo ra các chi tiết hoa

Bước 1

Bây giờ chúng ta sẽ thêm một số chi tiết hoa mùa xuân. Hãy tạo ra loại lá đầu tiên.

Đặt màu stroke thành màu xanh lục mà không có màu tô. Sử dụng công cụ Arc Tool , vẽ thân cây lá của chúng ta. Thêm một vài dòng từ cả hai mặt của thân bằng cách sử dụng công cụ Line Segment Tool () hoặc Arc Tool, nếu bạn thích. Đảm bảo kiểm tra Round Cap trên bảng Stroke .

Chúng ta sẽ biến đổi những đường này thành các lá bằng cách sử dụng công cụ Width Tool (Shift-W) . Nhấn Width Tool (Shift-W) và đặt chuột / bút của bạn lên trên lá “prospective”. Đâu lá nên dày hơn. Lặp lại với phần còn lại của lá. ​

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Thực hiện một vài chi nhánh của lá. Cuối cùng, chúng ta cần phải mở rộng các đường đã được biến đổi. Chọn chúng và vào Object> Expand Appearance , và sau đó là Object> Expand . (Lần đầu tiên bạn mở rộng lá, và sau đó lần thứ hai thân cây).

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 2

Đối với loại thứ hai của lá, chúng tôi sẽ sử dụng Arc Tool một lần nữa để vẽ đường thẳng trong hai màu: xanh lá cây nhẹ hơn ở mặt sau và màu xanh đậm hơn. Thay đổi chiều rộng của những đường sáng hơn bằng công cụ Width Tool (Shift-W) . Mở rộng tất cả các dòng ( Object> Expand Appearance, Object> Expand ) và làm cho các cạnh lá sắc nét hơn bằng cách di chuyển các chốt của các điểm neo (sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) ).

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 3

Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một bông hoa hồng. Thêm một vòng tròn màu hồng không có màu đột qu and và màu hồng điền vào (cảm thấy tự do để lựa chọn bất kỳ màu hồng). Để tạo vòng tròn đồng đều, vẽ một hình bầu dục bằng Công cụ Ellipse Tool (L) trong khi giữ phím Shift .

Bây giờ thêm một số cánh hoa bên ngoài. Xóa màu tô màu và làm cho màu sắc nét tương tự ( Shift-X ) như được sử dụng cho hình tròn. Trên bảng Stroke , tăng Weight và kiểm tra Round Cap . Lấy Pencil Tool (N) và bắt đầu vẽ cánh hoa nhọn, bên trong vòng tròn.

Để làm cho cánh hoa bên trong, giảm Weight của stroke, và làm cho nét đột qu color trở nên đậm hơn. Sử dụng Pencil Tool (N), tạo ra các cánh hoa bên trong như thể hiện trong hình dưới đây. Thêm một số cánh hoa nhẹ hơn.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 4

Trong bước này, chúng ta sẽ tạo ra một chồi hoa. Thêm một vòng tròn màu hồng không có màu đột qu and và màu hồng điền. Làm hai bản sao của vòng tròn này với màu hơi đậm hơn và đặt chúng phía sau vòng tròn đầu tiên ( Control-X, Control-B ). Thêm bản sao thứ tư của vòng tròn phía sau và làm cho nó tối nhất. Thêm một vài đường màu đen bằng Pencil Tool (N) (chỉ màu xám màu xám), phía sau vòng tròn đầu tiên như là nhịp. Và cuối cùng, tạo ra một hình bầu dục màu xanh lá cây đằng sau tất cả các cánh hoa của chồi như một bình chứa.

Mở rộng các stamens. Bạn có thể chọn toàn bộ chồi, vào Object> Expand , và trong cửa sổ đối thoại mới chọn Stroke và nhấn OK .

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 5

Đối với loại hoa thứ ba, hãy sử dụng Line Segment Tool () một lần nữa và vẽ một vài cánh hoa làm hàng. Sử dụng Width Tool (Shift-W) để thay đổi chiều rộng của những đường này và tạo ra các cánh hoa. Thêm một vòng tròn nhỏ bên trong hoa. Màu vàng điền không đột qu.. Không phải là dễ dàng? Cuối cùng, mở rộng các dòng này. Đi tới Object> Mở rộng .

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 6

Tạo một bông hoa tương tự nhưng nhỏ hơn, màu trắng bằng cách sử dụng các bước chúng tôi chỉ cần lấy.Sử dụng Line Segment Tool () cho các cánh hoa màu trắng, biến dạng các đường với Width Tool (Shift-W) , thêm vòng tròn màu vàng bên trong, và cuối cùng mở rộng các dòng này ( Object> Expand ).

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 7

Đây là tất cả các yếu tố hoa mà chúng tôi vừa tạo. Trước khi chuyển sang bước tiếp theo, đảm bảo rằng bạn đã mở rộng tất cả chúng ( Object> Expand Appearance, Object> Expand ).

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

3. Làm thế nào để sắp xếp hoa

Bước 1

Làm một vài bản lá xanh đậm và lan rộng chúng trên và dưới chữ cái.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 2

Chọn các lá khác mà chúng tôi tạo ra, làm cho một vài bản sao, và đặt chúng xung quanh văn bản.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 3

Bây giờ là lúc để đặt một vài bản sao của hoa hồng xinh đẹp của chúng tôi.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 4

Thêm một số chồi hoa.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Bước 5

Phân tán một vài bông hoa nhỏ màu đỏ.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator

Hoàn thành

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đừng quên đặt hoa nhỏ màu trắng của chúng ta. Với điều này, chúng tôi sẽ hoàn thành minh hoạ của chúng tôi.

Hướng dẫn vẽ hoạ tiết trong Adobe Illustrator