Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop – Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách để sử dụng một chùm ảnh hoa hồng minh họa, với một vài lớp mặt nạ, texture và adjustment layers, để tạo ra một hiệu ứng tươi, hiệu ứng chữ hoa. Hãy bắt đầu nào!

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Tạo Background

Bước 1
Tạo một tài liệu mới với tỷ lệ 1500 x 1000 px, bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 2
Tạo màu bằng cách sử dụng màu #ecf8f5 bên trái và #c9bcc2 ở bên phải, và sau đó thay đổi Style thành RadialScale lên 166%.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

2. Tách Hoa

Bước 1
Mở một trong những hoa bạn đang sử dụng, và chọn công cụ Magic Wand Tool. Hãy chắc chắn rằng hộp Contiguous trong thanh Options được đánh dấu, và sau đó nhấp một lần vào bất kỳ vùng màu trắng để chọn nó.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 2
Bấm Shift-Command-I để đảo ngược vùng chọn, và sau đó nhấn Command-C để sao chép hoa được lựa chọn.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 3
Quay trở lại tài liệu gốc và nhấn Command-V để dán hình ảnh đã sao chép.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 4
Lặp lại điều đó cho phần còn lại của những hình ảnh hoa bạn đang sử dụng. Một khi bạn đã hoàn tất, chọn tất cả các layer hoa mà bạn có.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 5
Nhấn Command-G để đặt tất cả các layer đã chọn hoa trong một nhóm, và đặt nó là Original.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

3. Tạo văn bản

Bước 1
Làm nhóm Original ẩn đi bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh nó.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 2
Tạo chữ màu white bằng cách sử dụng font Bolina. Thiết lập Size lên 350 ptKerning Optical.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 3
Right-click vào layer văn bản và chọn Convert to Smart Object. Điều này sẽ giúp bạn làm việc với các văn bản không bị ảnh hưởng.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

4. Tạo Warp Text

Bước 1
Nhấn Command-T để vào chế độ Free Transform Mode, và sau đó nhấp vào biểu tượng Warp trên thanh Options để vào chế độ Warp Mode.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 2
Chọn Arc cài sẵn từ trình đơn Warp trên thanh Options.

Một khi bạn làm điều đó, bạn có thể nhấn và chuột kéo để điều chỉnh hiệu ứng bạn muốn.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 3
Nhấp vào biểu tượng Warp một lần nữa để ra khỏi chế độ Warp Mode và trở lại vào chế độ Free Transform Mode, và sau đó thay đổi kích thước văn bản và di chuyển nó xung quanh khi cần thiết.

Một khi bạn đã hoàn tất, nhấn phím Return để xác lập các thay đổi.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

5. Nhân đôi để thay đổi hình ảnh của hoa

Bước 1
Tiếp theo, bạn sẽ bắt đầu thêm các hoa đằng sau các văn bản.

Vì vậy chọn layer hoa bạn muốn làm việc với nhóm Original, và sau đó nhấn Command-J để nhân đôi nó.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 2
Kéo layer bản sao bên ngoài nhóm Original.

Khi bạn thêm bông hoa nhiều hơn sau đó, bạn cũng có thể sắp xếp layer dựa trên những bông hoa khác mà bạn có.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 3
Nhấn Command-T, và sau đó thay đổi kích cỡ, xoay và di chuyển các hoa để đặt nó đằng sau một phần của văn bản.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 4
Khi kích hoạt chế độ Free Transform Mode, bạn có thể right-click vào kích thước ảnh để truy cập tuỳ chọn khác, như tùy chọn Flip khi cần thiết.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 5
Hãy nhớ nhấn phím Return để xác lập các thay đổi.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

6. Chỉnh sửa chi tiết

Bước 1
Nếu bạn muốn chỉ sử dụng một phần của ảnh, chọn công cụ Eraser Tool để loại bỏ bất kỳ thành phần không mong muốn.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Ngoài ra, hãy nhớ rằng bạn có thể bật để hiển thị và tắt bất kỳ layer nào. Điều này sẽ giúp bạn làm việc trên một ảnh tại một thời điểm, và không bị lẫn lộn bởi những hình ảnh khác mà bạn có.

Bước 2
Phóng to và thu nhỏ để đảm bảo rằng bạn không làm sai bất cứ điều gì hoặc loại bỏ bất kỳ vùng nào được kết nối với các bộ phận khác của ảnh.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Đôi khi, bạn có thể xóa những lá đằng sau nằm chồng lấn lên các phần khác

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop.Bạn có thể sửa chữa bằng cách sử dụng Healing hoặc Stamp Tools.

Bước 3
Ở đây, chiếc lá đã được chỉnh sửa bằng cách sử dụng công cụ Healing Brush Tool. Nhưng bạn có thể sử dụng bất cứ công cụ nào bạn thích.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 4
Hãy chắc chắn kiểm tra kết quả với tất cả các layer có thể nhìn thấy trước khi thêm ảnh hoa hồng khác.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Tiếp tục bổ sung các hoa cho đến khi bạn lấp kín vào vùng phía sau các văn bản. Bạn có thể sử dụng cùng một hình ảnh nhiều hơn một lần nếu bạn thay đổi kích thước, xoay góc, và/hoặc bộ phận đã được sử dụng. Chỉ cần tốn thời gian của bạn với bước này vì nó là một trong những bước quan trọng nhất.

7. Tạo nhóm và mặt nạ

Bước 1
Một khi bạn đã hoàn tất thêm hoa vào, đặt tất cả các layer hoa đã được sử dụng trong một nhóm và đặt tên là Back.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 2
Nhân đôi layer Back, đặt bản sao trên đầu của layer văn bản, và đổi tên nó thành Top.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 3
Bấm và giữ phím Option và nhấp biểu tượng Add layer mask ở dưới cùng của bảng Layers.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Điều này sẽ thêm một mặt nạ đầy màu đen vào nhóm Top, ẩn tất cả các nội dung của nó.

8. Thực hiện bất kỳ điều chỉnh

Bước 1
Thay đổi giá trị Opacity của layer text là 55%, hoặc bất kỳ giá trị nào cho phép bạn thấy văn bản và những bông hoa đằng sau nó rõ ràng.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 2
Sử dụng công cụ Move Tool để đặt lại vị trí văn bản, nếu cần thiết.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 3
Đánh dấu chọn hộp Auto-Select trong thanh Options, và chọn Layer từ trình đơn. Điều này sẽ giúp bạn chọn layer hình ảnh bông hoa bằng cách nhấp vào bất kỳ phần nào của ảnh.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

9. Gỡ những phần trùng nhau

Bước 1
Phóng to lên chữ cái đầu tiên, và quyết định phần nào bên dưới của hoa bạn muốn hiển thị trên đầu.

Với công cụ Move Tool, bấm vào phần mà bạn chọn vào nhóm Back.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Sau đó, sử dụng công cụ Quick Selection Tool để chọn một phần. Điều này có thể không được chính xác, nhưng bạn có thể sửa chữa sau.

Bước 2
Chọn thumbnail của mặt nạ nhóm Top và chọn Brush Tool. Thiết lập Foreground Color là White và bắt đầu vẽ vùng trong đó.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 3
Nhấn Command-D để bỏ chọn và sửa bất kỳ vùng nào cần làm việc. Nếu bạn chuyển Foreground Color sang Black, bạn có thể vẽ để ẩn bất kỳ vùng đã được lộ ra do lỗi.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 4
Làm các bước tương tự để thêm bộ phận khác chồng lên nhau, nhưng hãy chắc chắn để giữ cho các văn bản có thể đọc được.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

10. Điều chỉnh các màu

Bước 1
Thêm một layer điều chỉnh Hue/Saturation trên đầu layer Back, và nhấp vào biểu tượng Clip to layer.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Tiếp theo, thay đổi Saturation thành 7, và sau đó chọn màu sắc bạn muốn điều chỉnh riêng, và sử dụng các giá trị mà bạn thích.

Bước 2
Nếu cần thiết, bạn có thể thêm nhiều layer Hue/Saturation, và mỗi phần mỗi mặt nạ, để sắp xếp từng vùng hiệu ứng khác nhau của các hình ảnh riêng biệt.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 3
Nhân đôi và cắt layer Hue/Saturation mà bạn có cho nhóm Top.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

11. Thêm Hoa và văn bản đỗ bóng

Bước 1
Double-click vào nhóm Back để áp dụng hiệu ứng Drop Shadow với những cài đặt sau:

  • Color: #242c25
  • Opacity: 21%
  • Distance: 0
  • Size: 75

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Việc này sẽ làm đổ bóng những bông hoa.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Double-click vào layer văn bản để áp dụng kiểu layer sau đây:

Bước 2
Thêm Color Overlay với những cài đặt sau:

  • Color: #fdfdfb

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 3
Thêm Drop Shadow với những cài đặt:

  • Opacity: 50%
  • Distance: 7
  • Spread: 9
  • Size: 13

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Phần này sẽ làm cho văn bản đổ bóng.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

12. Vẽ những phần đổ bóng chồng lên nhau

Bước 1
Tạo một layer mới trên đầu của layer văn bản và đặt tên là Shadow, và sau đó chọn công cụ Brush Tool và thiết lập Foreground Color thành Black.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Sử dụng một cọ mềm để nhấn chuột kéo nhẹ bất cứ nơi nào có là phần hoa trên đầu của văn bản để thêm bóng đổ.

Bạn có thể thay đổi các giá trị Opacity trong thanh Options để điều khiển cường độ của bóng tối.

Bước 2
Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Eraser Tool, với một cọ mềm lớn hơn một chút để xóa bỏ bất kỳ phần không mong muốn bóng đổ.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Chỉ cần mất thời gian của bạn để làm bóng đổ trông tinh tế và mượt mà như có thể.

13. Thêm Texture và làm sắc nét hình ảnh

Bước 1
Đặt Wall Texture – 35 ảnh trên đầu Gradient layer và đặt tên nó thành BG Texture.

Xoay và thay đổi kích thước texture khi cần, và sau đó thay đổi Opacity của layer đến 15%.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 2
Tạo một layer mới trên đầu của tất cả các layer và đặt tên là High Pass, và sau đó nhấn phím Command-Option-Shift-E để tạo ra một con dấu.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Chuyển High Pass layer thành một Smart Object.

Bước 3
Về đến Filter > Other > High Pass, và thay đổi Radius 1.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 4
Thay đổi chế độ Blend Mode của layer High Pass thành Soft Light. Việc này sẽ làm cho ảnh sắc nét thêm một ít.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Bước 5
Cuối cùng, đặt Paper Grain Texture của ảnh lên tất cả các layer, và sau đó thay đổi chế độ Blend Modecủa layer thành Multiply Opacity 30%.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã pha trộn màu nền đơn giản và tách một vài ảnh bông hoa để sử dụng hiệu ứng. Sau đó, chúng ta tạo ra các văn bản, chuyển đổi nó thành một đối tượng thông minh và bẻ cong nó.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ hoa hồng trong Photoshop

Sau đó, chúng ta bắt đầu thêm các hoa đằng sau văn bản, và chúng ta thay đổi chúng, xóa những phần không mong muốn, và sửa chữa bất kỳ điểm nào cần làm việc.

Cuối cùng, chúng ta điều chỉnh màu sắc, thêm vào một số họa tiết và làm sắc nét để có kết quả cuối cùng.

Xin vui lòng để lại bình luận, đề xuất và kết quả dưới đây.