Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Hướng dẫn đổi tóc trong Photoshop

Hướng dẫn đổi tóc trong Photoshop Trong hướng dẫn video này, bạn sẽ học được cách thay đổi kiểu tóc trong Photoshop.

Stock sử dụng trong TUT

Adobe Stock Images

Man: https://stock.adobe.com/stock-photo/bearded-man-with-crossed-arms/78988880

Hairstyle: https://stock.adobe.com/stock-photo/fashion-model/80638431

Hướng dẫn đổi tóc trong Photoshop

Video hướng dẩn: