Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Tổ hợp phím tắt trong Photoshop

Tổ hợp phím tắt trong Photoshop Trong bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp các phím tắt đầy đủ của Photoshop, nó sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn rất nhiều so với việc dùng chuột để thao tác, giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi làm việc với phần mềm này.

Tổ hợp phím tắt trong Photoshop

Nhóm Phím Tắt Hệ Thống FILE

CTRL + N (New): Tạo File mới
CTRL + O (Open): Mở file
CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge
CTRL + W (Close): Đóng File
CTRL + S (Save): Lưu file
CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác
CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy
CTRL + P (Print): In ảnh

Nhóm Phím Tắt F

F1 Mở trình giúp đỡ
F2 Cut
F3 Copy
F4 Paste
F5 Mở Pallete Brush
F6 Mở Pallete màu
F7 Mở Pallete Layer
F8 Mở Pallete Info
F9 Mở Pallete Action

Nhóm Lệnh Thao Tác Với Layer

CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới
CTRL + J: Nhân đôi Layer
CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer
CTRL + G: Tạo nhóm Layer
CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer
CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng
CTRL + ]: Chuyển Layer lên trên
CTRL + [: Chuyển Layer xuống dưới
CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng
CTRL + E: Ghép các Layer được chọn
CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

Các Lệnh Chọn SELECT Trong Photoshop

CTRL + A: Chọn tất cả
CTRL + D: Bỏ vùng chọn
CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn
CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn
CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn
CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush

Các Phím Tắt Với Nhóm IMAGE

CTRL + L: Bảng Levels
CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels
CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast
CTRL + M: Bảng Curves
CTRL + B: Bảng Color Blance
CTRL + U: Bảng Hue/Saturation
CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
CTRL + I: Bảng Invert

Cách Lệnh Tắt Với Nhóm Lệnh EDIT

[: Phóng to nét bút
]: Thu nhỏ nét bút
CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm
CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước
CTRL + X: Cắt
CTRL + C: Copy
CTRL + SHIFT + C: Copy Merged
CTRL + V: Paste
CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên
CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

Nhóm Phím Tắt Công Cụ -Toolbar

– V: Di chuyển
– M: Tạo vùng chọn
– L: Tạo vùng chọn tự do
– W: Tạo vùng chọn theo màu
– C: Cắt hình
– I: Chấm màu . Thước kẻ
– J: Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
– B: Nét bút
– S: Lấy mẫu từ 1 ảnh
– Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh
– E: Tẩy
– G: Đổ màu/Đổ màu chuyển
– . : Mô tả hiện tường miết tay
– O: Làm tối ảnh
– P: Tạo đường path . vector
– T: Viết chữ
– A: Chọn đường Path . Vector
– U: Vẽ các hình cơ bản
– H: Hand Tool
– Z: Phóng to / nhỏ hình
– D: Background
– Color Quay về màu cơ bản ban dầu
– X: Foreground
– &: Đổi màu trên bảng mà

Nhóm Phím Tắt VIEW

– CTRL + Y: Xem màu CMYK
– CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK
– CTRL + +: Phóng to
– CTRL + –: Thu nhỏ
– CTRL + 0: Xem hình tràn màn hình
– CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path
– CTRL + R: Hiện thước
– CTRL + ; Ẩn Guides
– CTRL + SHIFT + ; Nhẩy bằng Guides
– CTRL + ALT + ; Khoá Guides
– CTRL + “ Hiện lưới
– CTRL + SHIFT + ‘ Nhẩy bằng lưới