Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Sử dụng Label Colors trong Premiere Pro

Sử dụng Label Colors trong Premiere Pro Ghi nhãn các clip của bạn bằng màu sắc có thể sắp xếp công việc của bạn và giúp bạn xác định siêu dữ liệu trong nháy mắt. Tìm hiểu cách tối đa hóa chúng trong hướng dẫn Premiere Pro này.

Sử dụng Label Colors trong Premiere Pro

Trong hướng dẫn video nhanh này, bạn sẽ học cách dễ dàng sử dụng nhãn để tô màu đoạn phim của bạn một cách riêng biệt, vì vậy bạn có thể nhanh chóng xác định các loại cảnh khác nhau trong dòng thời gian. Trong hướng dẫn, tôi sẽ quay cảnh quay riêng biệt ở tốc độ 24 khung hình/giây và quay cảnh ở tốc độ 30 khung hình/giây.

Sử dụng Label Colors trong Premiere Pro

Dưới đây là một số cách khác để sử dụng nhãn màu trên các clip của bạn trong Premiere Pro:

  • Camera angles
  • Interview subjects
  • Source footage format
  • Source footage frame size
  • Source footage frame rate
  • Versions of visual effects shots
  • Graphics
  • Brands, titles, pieces of work (for example in a sizzle reel)