Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Sử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooi

Sử dụng hoa và rau để minh họa thời trang là một cách để sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời để các nhà thiết kế trình bày các tác phẩm của mình. Trong bài viết này, iZdesigner giới thiệu tới các bạn một bộ sưu tập các tác phẩm tuyệt đẹp được thực hiện bởi nghệ sĩ với biệt danh moomooi.

Sử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooi
Sử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooi
Sử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooi
Sử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooi
Sử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooi
Sử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooi
Sử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooi
Sử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooiSử dụng hoa và rau để minh họa thời trang bởi moomooi
Chi tiết về cô và các tác phẩm tiếp theo, các bạn có thể xem trên blog http://moomooi.com/ và instagram.