Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Định dạng file EPS trong Adobe Illustrator là gì

Định dạng file EPS trong Adobe Illustrator là gì – EPS là một tập tin mở rộng cho một định dạng tập tin đồ hoạ được sử dụng trong các hình ảnh dựa trên vector trong Adobe Illustrator. EPS là viết tắt của Encapsulated PostScript. Một tệp EPS có thể chứa văn bản cũng như hình ảnh đồ hoạ. Nó cũng thường có chứa một phiên bản bản đồ bit của hình ảnh để xem đơn giản hơn là hướng dẫn vector để vẽ hình ảnh.

Định dạng file EPS trong Adobe Illustrator là gì

Định dạng file EPS trong Adobe Illustrator là gì