Theo loại

Thiết kế minh họa

Cuốn sách từ chữ cái thành hình ảnh

Cuốn sách từ chữ cái thành hình ảnh - Trong cuốn sách này, nhà thiết kế Al Power đã dùng những hình ảnh sinh động kết hợp cùng từ ngữ vô cùng đặc sắc và thú vị. Ví dụ ở chữ A, ta có “angry ant”, chữ B ta có “buzzy bee”,… Một sự sáng tạo…