Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam
Theo loại

Thiết kế minh họa

Những tác phẩm 3D tuyệt đẹp bởi Tatiana Astua

Những tác phẩm 3D tuyệt đẹp bởi Tatiana Astua - Tatiana Astua là một nhà thiết kế đồ họa đến từ Costa Rica, người cũng đã thử thách 36 Days of Type challenge, nhưng cô đã giải quyết thách thức này bằng kỹ năng mô hình 3D kỹ thuật số của…

Cuốn sách từ chữ cái thành hình ảnh

Cuốn sách từ chữ cái thành hình ảnh - Trong cuốn sách này, nhà thiết kế Al Power đã dùng những hình ảnh sinh động kết hợp cùng từ ngữ vô cùng đặc sắc và thú vị. Ví dụ ở chữ A, ta có “angry ant”, chữ B ta có “buzzy bee”,… Một sự sáng tạo…