Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Bức tranh cô gái từ đinh vít

Bức tranh cô gái từ đinh vít – Cân bằng, hỗn loạn và hòa hợp. Vừa là một bức tranh. Lại vừa là một tác phẩm điêu khắc. Đấy là Descent, tác phẩm được tạo ra từ 20.000 ván lát và khung vít được đặt tỉ mỉ ở các độ sâu khác nhau của nghệ sĩ Bruce Mackley.

Bức tranh cô gái từ đinh vít

Bức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vítBức tranh cô gái từ đinh vít