Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Brush màu tím trên Photoshop CC 2018

Brush màu tím trên Photoshop CC 2018 – Nếu bạn đã bắt đầu sử dụng Photoshop CC 2018, bạn có thể nhận thấy một đường màu tím kỳ lạ chạy theo Brush khi bạn sử dụng nó. Đường này được gọi là “brush leash” và đây là video hữu ích trong 6 phút của nhà tạo mẫu Pratik Naik về dòng màu tím đó và cách bạn có thể sử dụng và tùy chỉnh nó.

Brush màu tím trên Photoshop CC 2018

Về cơ bản, brush leash có nghĩa là để phục vụ như một hướng dẫn cho các tính năng Smoothing của Công cụ Brush. Khi bạn điều chỉnh Smoothing xuống 0% sẽ loại bỏ đường màu tím và phục hồi công cụ Brush với phiên bản gốc.Brush màu tím trên Photoshop CC 2018

Bạn cũng có thể tắt brush leash trong bảng Cursors ở Preferences.

Brush màu tím trên Photoshop CC 2018

Nhưng nếu bạn thích hiệu ứng làm mượt nét của bạn, bạn có thể tùy chỉnh màu mắt xước trong cùng một bảng điều khiển với bất kỳ màu nào bạn muốn.

Nói tóm lại, brush leash có nghĩa là để làm hướng dẫn trực quan cho việc làm mịn brush của bạn và được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tự do loại bỏ hoặc tùy chỉnh nó bằng cách điều chỉnh smoothing và theo sở thích của bạn.

Xem video hướng dẩn chi tiết: