Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đã công bố gần 375.000 bức ảnh chất lượng cao

Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đã công bố gần 375.000 bức ảnh chất lượng cao – Hồi đầu tháng này, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan đã thu được gần 375.000 bức ảnh từ bộ sưu tập trực tuyến miễn phí.
Được cấp phép theo Creative Commons, những hình ảnh có sẵn ở độ phân giải cao. Thông báo này đến như là một phần của bản cập nhật cho sáng kiến năm 2014 của Met nhằm phổ biến các hình ảnh nổi tiếng sử dụng không hạn chế.
Tổng giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và Giám đốc điều hành Thomas P. Campbell nói, “Chúng tôi đã và đang hướng tới mục tiêu chia sẻ hình ảnh của chúng tôi với công chúng trong nhiều năm. Bộ sưu tập bảo tàng toàn diện và đa dạng của chúng tôi mở rộng 5.000 năm văn hoá thế giới và nhiệm vụ cốt lõi của chúng tôi là mở rộng và có thể truy cập được cho tất cả những ai muốn học tập và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật trong sự chăm sóc của chúng tôi. “Tất cả các hình ảnh đều có thể tìm kiếm trên trang web của Met. Bạn có thể tham khảo chúng tại liên kết sau: Met Collection

Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đã công bố gần 375.000 bức ảnh chất lượng cao

Một số hình ảnh Demo:
Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đã công bố gần 375.000 bức ảnh chất lượng cao
Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đã công bố gần 375.000 bức ảnh chất lượng cao
Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan đã công bố gần 375.000 bức ảnh chất lượng cao