Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?

Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop? – Bạn sẽ không thể nào tin được những bức ảnh hoàn hảo sau đây lại chưa từng “can thiệp” bởi công cụ chỉnh sửa nào.

Trong thời đại photoshop thống trị mọi bức hình, tìm kiếm một bức ảnh chưa hề qua chỉnh sửa quả là khó như lên trời. Tuy nhiên cả thiên nhiên và con người đều vốn là những nghệ sỹ tài ba xuất chúng. Đôi khi, chỉ cần bạn ngồi đó, bấm máy, một bức ảnh đẹp đã được ra đời.

Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?

Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?Bạn có tin đây là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa Photoshop?