Tạp Chí Đồ Họa Việt Nam

1500+ item free cho các nhiếp ảnh gia

1500+ item free cho các nhiếp ảnh gia – Phải nói đây là bộ tài nguyên cực khủng dành cho Photographer, có rất nhiều thể loại preset để áp dụng cho hình ảnh của bạn, ngoài ra còn chứa nhiều texture, hiệu ứng cực đẹp.

1500+ item free cho các nhiếp ảnh gia

Bạn sẽ nhận được:

  • 323 professional Lightroom presets
  • 85 professional Photoshop Actions
  • 5 Logo Templates for Photographers
  • A Photographers Portfolio Album Template
  • 1000+ Gradients
  • 300 Blurred Background Textures &
  • 125 Bokeh Textures worth 300$+ at Only 29$

1500+ item free cho các nhiếp ảnh gia

1500+ item free cho các nhiếp ảnh gia

1500+ item free cho các nhiếp ảnh gia